Gendergelijkheid bij Keolis

08/03/2018
vrouw-chauffeur

Keolis engageert zich voor gendergelijkheid. Keolis vindt diversiteit en gelijkheid heel belangrijk. De medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van de groep. Ons beleid is er dan ook op gericht alle werknemers over de ganse wereld gelijkwaardig en respectvol te behandelen.

De HR-strategie van de groep ligt in lijn met onze drie kernwaarden: We Imagine – We Care – We Commit. Keolis engageert zich tot diversiteit van mensen én ideeën. Dat betekent dat we een ‘Gelijke Kansen Werkgever’ zijn. We stellen op alle niveaus van de organisatie mensen te werk van eender welke leeftijd, geslacht, geloof en fysieke mogelijkheden.

Keolis geeft speciale aandacht aan de gelijkheid tussen man en vrouw. Historisch gezien werd de transportsector door mannen gedomineerd, maar nu worden de stereotypen uitgedaagd en worden er positieve acties ondernomen om vrouwen te werk te stellen bij onze groep.

“We zijn er van overtuigd dat het label ‘Gender Equality European & International Standard’ alleen maar kan bijdragen tot het positieve imago van Keolis in België, een werkgever waar het goed is om te werken, zowel voor mannen als voor vrouwen”

Katleen Saenen, HR Business Partner Keolis Belgium

In het kader van het label GEEIS werden vier ambitieuze objectieven vooropgesteld door de groep: meer genderdiversiteit in onze filialen, onze werknemers bewust maken van ons engagement gendergelijkheid, meer vrouwen op verantwoordelijke posities en gelijk loon voor gelijk werk.

Dankzij dit beleid behaalden heel wat filialen in verschillende landen intussen het GEEIS certificaat: Noorwegen, Nederland, Australië, het Verenigd Koninkrijk en het filiaal in Boston.

Gendergelijkheid in België
Ook Keolis Belgium behaalde in 2017 het label GEEIS. Mario Thysebaert, HR directeur, en Katleen Saenen, HR Business Partner, gingen in de loop van 2016 reeds van start met het project.

“In 2017 ondernamen we specifieke acties om de diversiteit en gelijkheid van onze werknemers te promoten”, laat Katleen Saenen weten, “We zijn er van overtuigd dat het label ‘Gender Equality European & International Standard’ alleen maar kan bijdragen tot het positieve imago van Keolis in België, een werkgever waar het goed is om te werken, zowel voor mannen als voor vrouwen”.

Lees de getuigenissen van onze vrouwelijke medewerkers.
Copyright © 2019 Keolis All Right reserved | Privacy | Website by Flexvision