Keolis Charter voor veilig personenvervoer

15/05/2020

Keolis engageert zich tegen COVID-19!  – Laatst gewijzigd op 15 mei 2020  

Bij Keolis is veiligheid onze prioriteit.

Onze medewerkers, onze klanten en onze passagiers de best mogelijke veiligheidsomstandigheden tijdens ons vervoer bieden is een dagelijks project dat door middel van verschillende maatregelen wordt uitgevoerd:  

In deze bijzondere tijden van COVID-19 voeren we bij Keolis, naast het volgen van de overheidsvoorschriften, een hele reeks maatregelen uit om dit veiligheidsniveau te handhaven en de verspreiding van het virus te voorkomen: afstands-, reinigings- en beschermingsmaatregelen.  

Keolis engageert zich voor dit charter.  

Activiteiten waarvoor dit veiligheidscharter geldt
Activiteiten waarvoor dit veiligheidscharter geldt 

Veiligheid staat niet ter discussie bij Keolis en dus zijn al onze transportactiviteiten betrokken bij dit veiligheidscharter:  

 • Bijzonder geregeld vervoer (schoolvervoer, bedrijfsshuttles …)  
 • Occasioneel vervoer 
 • Vervoer per taxi, verhuur per auto en minibus met chauffeur  
 • Geregeld vervoer (openbaar vervoer) 

Wij kunnen elk vervoer in België en zelfs in het buitenland verzorgen, per touringcar of taxi, binnen de grenzen van de maatregelen van de Belgische overheid en de landen die worden doorkruist.

Dit charter is een standaard, het minimum dat we garanderen aan onze medewerkers, onze klanten en onze passagiers om hen in staat te stellen om in alle veiligheid te reizen. Afhankelijk van de klant kunnen er ook aanvullende maatregelen worden getroffen.  

Afstandsmaatregelen

Keolis engageert zich om de sociale afstandsmaatregelen te respecteren die gelden in de context van de pandemie. Dit vertaalt zich in: 

 • Een beperking van de bezetting van het voertuig 
 • Markering aan boord (posters, linten) om de passagiers te informeren 
 • Organisatie bij het in- en uitstappen van het voertuig om de afstand tussen passagiers en chauffeur te respecteren. 

a. Beperking van de bezetting van het voertuig  

In deze periode van social distancing wordt de maximale bezetting van onze voertuigen aangepast om besmetting tussen de passagiers of met de chauffeur te voorkomen. De maximale bezetting is daarom herzien op basis van het type voertuig.  

Hieronder gaan we uit van de veronderstelling dat de passagiers niet behoren tot dezelfde “sociale bubbel”. Jeugdbewegingen mogen reizen in hun bubbel van maximaal 50 personen.   

Taxi 

Voertuig Capaciteit in periode van COVID-19  
Berline (4 + 1pl)  1 passagier 
Minivan (8 + 1 pl)  2 passagiers  

Touringcars 

In onze touringcars mag de eerste rij van 3 of 4 zitplaatsen niet meer gebruikt worden ter bescherming van de chauffeur. Het is vervolgens aan de klant om het gewenste niveau van afstand tussen zijn passagiers te kiezen:  

 • Ofwel een zogenaamde ‘minimum’ afstand van ongeveer 1 meter tussen elke passagier: maximaal 1 stoel op 2 kan worden bezet, aan de zijkant van het raam.  
 • Ofwel een ‘optimale’ afstand van 1,5 meter tussen elke passagier: maximaal 1 op de 4 zitplaatsen kan worden ingenomen. Ze worden dan geschrankt ten opzichte van het centrale gangpad geplaatst.  

De aangepaste capaciteiten van onze verschillende voertuigen zijn samengevat in onderstaande tabel: 

 Normale capaciteit  Voor een minimum  
afstand (1m)  
Voor een optimale afstand (1m50)  
 Als alle zetels gebruikt kunnen worden Eerste rij van 3 of 4 zetels blijft leeg / 1 zetel op 2 gebruikt Eerste rij van of zetels blijft leeg | 1 zetel op gebruikt 
Minibus 22 pl  9 passagiers  4 passagiers  
Minibus VIP 16 pl  7 passagiers  3 passagiers  
Budget 60 pl  26 passagiers  17 passagiers  
Luxe midcapaciteit 32 pl  14 passagiers  7 passagiers  
Luxe standard 50 pl  23 passagiers  12 passagiers  
Luxe standard 54 pl  24 passagiers  14 passagiers  
Luxe grote capaciteit 61 pl  26 passagiers  17 passagiers  
Luxe dubbeldek 82 pl  32 passagiers  23 passagiers  
VIP 49 pl  24 passagiers  12 passagiers  
Ploeg 49 pl  24 passagiers  12 passagiers  
PMR Tot 8 rolstoelen of 56 plaatsen Afhankelijk van het aantal rolstoelen 

De toiletten zijn om veiligheidsredenen gesloten. In het geval van een lange reis kunnen op verzoek van de passagiers pauzes worden ingelast.  

Autobus 

In onze bussen kan de eerste rij van 3 of 4 zitplaatsen niet meer gebruikt worden om de chauffeur te beschermen. Het is dan aan de klant om het gewenste niveau van afstand tussen zijn passagiers te kiezen.  

Ter info: op de datum van de laatste aanpassing van dit charter vroegen de overheidsinstanties bevoegd voor het personenvervoer om de volgende maximale bezetting: 

 Aantal zetels Maximale capaciteit in een bus van TEC Maximale capaciteit in een bus van De Lijn 
Standaard 38  12  15  
Gelede bus 53  19  20  

b. Afstand bij het in- en uitstappen 

Algemene regels 

Om bij het in- en uitstappen voldoende afstand tussen de passagiers en de chauffeur te behouden, zijn sommige regels afhankelijk van het aantal deuren:  

 • Als het voertuig 2 deuren heeft, gaat het in- en uitstappen altijd via de achterdeur. Hiervoor wordt op de voordeur de volgende melding weergegeven: “Gelieve op te stappen via de achterdeur”.   
 • Als er maar één deur is, stapt de chauffeur uit de bus en laat hij de passagiers in- of uitstappen voordat hij zelf weer in de bus stapt.  

De sociale afstand moet maximaal worden aangehouden door de passagiers tijdens de reis. Zo staat alleen de passagier die in of uit de bus moet stappen recht. Als er meerdere passagiers op dezelfde plaats moeten zijn, moet er een afstand van 1,50 meter tussen elk van hen worden aangehouden.    

Bagage

Als er bagage moet worden uitgeladen, gaat de chauffeur eerst naar buiten om deze uit te laden en naast elkaar op de grond te zetten.   

Passagiers staan om de beurt op om hun spullen uit de bagagerekken, boven de stoelen, op te halen. Ze houden een veilige afstand van 1,5 meter aan bij het verlaten van het voertuig. Ze staan in een rij om hun bagage op te halen en naderen een voor een nadat de chauffeur zijn toestemming heeft gegeven.   

Er mogen geen persoonlijke bezittingen, maskers of handschoenen in het voertuig achterblijven.  

Personen met beperkte mobiliteit

Bij het instappen van een persoon met beperkte mobiliteit is de chauffeur de enige die de rolstoelen mag vastnemen en vastzetten, en de portiergrepen mag hanteren. Als de passagier zijn of haar rolstoel niet nodig heeft aan boord, maar toch assistentie nodig heeft, is de chauffeur de enige die helpt. Hij heeft handschoenen ter beschikking.  

Ter herinnering: de chauffeur en de passagier moeten een masker dragen. 

Circulatie aan boord

Bij het instappen raden wij aan, dat elke passagier de stoel neemt, die het verst van de deur verwijderd is, zodat het voertuig op een ordelijke manier wordt gevuld en waarbij de afstand tot reeds zittende passagiers wordt gerespecteerd.

We willen je er ook aan herinneren dat rondlopen aan boord van een bus tijdens de reis verboden is en dat de gordeldracht gedurende de volledige rit verplicht is. Deze regel is des te belangrijker om te respecteren om de sociale afstand tijdens de reis te behouden.  

Reinigingsmaatregelen

De bescherming van passagiers en chauffeur begint bij de regelmatige ontsmetting van de voertuigen. Elke chauffeur heeft daarvoor voldoende reinigingsmateriaal gekregen en Keolis heeft een procedure uitgeschreven die beschrijft hoe je je voertuig ontsmet. Deze procedure geldt voor elk type voertuig (school, openbaar vervoer, toerisme, taxi). 

Lees meer over deze procedure of bekijk de video hier

a. Beschermings- en ontsmettingsmateriaal 

Elke chauffeur beschikt over beschermings- en reinigingsmateriaal die hij moet gebruiken volgens de intern meegedeelde veiligheidsprocedures. Hieronder volgt een lijst met alle materiaal:  

 • Desinfecterende reinigingsmiddelen
 • Desinfecterende gel voor het ontsmetten van de handen voor elke dienst en na elk contact met passagiers of passagiersuitrusting 
 • Beschermingsmaskers (wegwerp of herbruikbaar) 
 • Handschoenen die door de chauffeur worden gedragen, vooral bij het in- en uitladen van bagage en bij het hanteren van rolstoelen.  

b. Reinigingsprocedure 

De ontsmettingsprocedure die opgesteld is in de context van COVID-19 verandert niets aan het feit dat elk voertuig nog steeds volgens de gebruikelijke richtlijnen wordt gereinigd. Deze procedure heeft betrekking op extra schoonmaak om de oppervlakken die regelmatig door de chauffeur of de passagiers worden aangeraakt, te ontsmetten.   

Regels

Voor het reinigen van de passagiersruimte moet de chauffeur een masker en beschermende handschoenen aantrekken.   

Het voertuig wordt eerst gereinigd volgens de gebruikelijke richtlijnen.  

Vervolgens worden alle onderstaande oppervlakken ten minste eenmaal per dag of bij elke chauffeurswissel gedesinfecteerd met een geschikt desinfecterend product dat door Keolis aan de chauffeur wordt bezorgd.  

In de chauffeursruimte worden de volgende zaken dagelijks en bij elke chauffeurswissel gedesinfecteerd:  

 • Stuur
 • Klinken en handvaten 
 • Alle bedieningsknoppen 
 • Dashboard 
 • Alle andere harde oppervlakken 

De volgende delen van de passagiersruimte worden dagelijks gedesinfecteerd:

 • Klinken en stangen 
 • Leuningen en handvaten van de stoelen, zeker waar passagiers gezeten hebben 
 • Duwknoppen 
 • Gordelsluitingen 
 • Alle andere harde oppervlakken 
Toepassing van beschermingsmaatregelen

Zowel van de chauffeur, de passagiers als van de begeleiders wordt verwacht dat ze aan boord de maatregelen toepassen. 

a. Masker 

Elke persoon van 12 jaar en ouder moet een beschermingsmasker dragen in al onze voertuigen. De chauffeur draagt ook een masker tijdens de volledige rit, zodra er passagiers aan boord zijn.  

Voor de veiligheid van iedereen aan boord van onze voertuigen wordt de toegang geweigerd als een persoon van 12 jaar of ouder geen masker draagt.  

b. Antibacteriële gel  

De chauffeur is uitgerust met antibacteriële gel die hij moet gebruiken voor en na contact met de bagage van de passagier, een rolstoel of met een passagier.  

c. Handschoenen 

De chauffeur is uitgerust met handschoenen die hij onder andere in de volgende situaties gebruikt:  

 • bij het laden/lossen van bagage
 • voor bijstand aan een persoon met beperkte mobiliteit  
 • voor de reiniging van het voertuig  
 • voor elke andere fysieke interactie met een mogelijk besmet voorwerp of oppervlak

Hij desinfecteert ook zijn handen direct na gebruik van de handschoenen.

d. Andere acties die van de chauffeur en de passagiers verwacht worden 

Papieren zakdoeken 

Voorts wordt verwacht van de passagiers en chauffeur dat ze papieren zakdoeken gebruiken in plaats van stoffen zakdoeken, die ze na gebruik in een afgesloten zak of vuilnisbak werpen.   

Hoesten en niezen 

Iemand die moet hoesten of niezen doet dit, bij gebrek aan zakdoek, in de elleboog.  

Aangepaste communicatie van maatregelen

De klant is op de hoogte gebracht van de veiligheidsvoorschriften bij Keolis, maar daarnaast wordt de informatie, tenzij de klant eigen communicatiematerieel heeft, ook gecommuniceerd op en/of in het voertuig.  

 • Als het voertuig 2 deuren heeft, wordt de volgende melding op de voordeur weergegeven: ‘Gelieve op te stappen via de achterdeur’.   
 • Op de deur die door de passagiers wordt gebruikt, herinnert een boodschap hen eraan dat ‘Een mondmasker verplicht is aan boord van het voertuig vanaf 12 jaar’.  

Er mag slechts een beperkt aantal zitplaatsen worden ingenomen. Op de betrokken zitplaatsen worden stickers of affiches met een zitverbod aangebracht.   

In het voertuig herinnert een poster aan de maatregelen die zijn genomen voor de veiligheid van iedereen aan boord: de passagiersruimte van dit voertuig wordt elke dag gedesinfecteerd + vermelding van het charter + QR-code op het online charter.   

Een bordje op de deur van de touringcartoiletten geeft aan: ‘Uit veiligheidsoverwegingen zijn de toiletten gesloten. Pauzes kunnen genomen worden op vraag van de passagiers’.  

Copyright © 2019 Keolis All Right reserved | Privacy | Website by Flexvision